Znaczenie ekranów akustycznych w miastach

Miasta we współczesnym świecie są miejscami bardzo hałaśliwymi i dotyczy to szczególnie tych części miast, gdzie przebiegają ruchliwe, intensywnie uczęszczane trasy. Realia są niestety takie, że niemała część ruchu tranzytowego odbywa się poprzez ścisłą zabudowę miejską. Jest tak przede wszystkim tam, gdzie zabrakło obwodnic. Ich zadaniem jest rozładowanie ruchu tranzytowego w miastach, jednakże nie wszystkie metropolie mogą się nimi pochwalić. Jeśli mamy z taką sytuacją do czynienia, przez miasto każdego dnia przejeżdżają ciężarówki, w tym największe gabarytowo TIR-y. Wiąże się to z konkretnymi konsekwencjami dla jakości życia mieszkańców. Miejskie potrzeby Ciężkie pojazdy w mieście oznaczają stopniowe uszkadzanie nawierzchni dróg, a co za tym idzie konieczność ponoszenia większych nakładów z tytułu remontów i napraw. Jednocześnie przy braku obwodnicy władze magistratów nie mogą pozwolić sobie na wprowadzenie zakazów wjazdu ciężarówek w granice miejskie, ponieważ wiązałoby się to z obniżeniem gospodarczej renomy i rodziłoby konflikty z pracodawcami działającymi na lokalnych rynkach. Sytuacja jest więc trudna. Kolejnym skutkiem zbyt intensywnego ruchu samochodowego jest generowanie hałasu, z jakim przychodzi żyć tysiącom ludzi. Hałas potrafi negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Są osoby do tego stopnia wrażliwe na niego, że jego regularna obecność może prowadzić do nerwic, a nawet ogólnej zapaści zdrowotnej.

Poza tym trudno mówić o udanym relaksie i odpoczynku po ciężkim dniu pracy bądź nauki, kiedy zza okien dobiega do nas spora „dawka” nieprzyjemnych decybeli. Stąd nawet w granicach miast coraz powszechniej montuje się ekrany akustyczne. Są to konstrukcje, mające na celu pochłanianie hałasów i co za tym idzie ograniczanie ich słyszalności. Prawo broni przed hałasem W jakich lokalizacjach miejskich najłatwiej spotkać ekran akustyczny? Chodzi szczególnie o drogi przelotowe, które w polskich realiach często przecinają gęsto zamieszkane tereny – na przykład osiedla mieszkaniowe. Gdyby nie obecność ekranów, okoliczni lokatorzy byliby w ogromnym stopniu narażeni na oddziaływanie hałasu. Trzeba przy tym podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt się takimi sytuacjami nie przejmował. Inwestycje podejmowano bez zastanawiania się nad tym, czy decybele będą komukolwiek przeszkadzać, czy też nie. Obecnie obowiązują w tym zakresie normy prawne. Regulacje te powodują, że osoby zamieszkujące obszary narażone na występowanie hałasu nie muszą się już obawiać. Konieczne jest bowiem wykonanie pomiarów i symulacji, na podstawie których zostanie określone najbardziej prawdopodobne natężenie decybeli na danym terenie. W zależności od wyników analiz będzie można podjąć decyzję o budowie ekranów akustycznych. Naturalnie muszą mieć odpowiednią długość oraz wysokość, tak aby chroniły mieszkańców w możliwie najszerszym zakresie.

Materiały, z których będą wykonane także nie mogą być przypadkowe.

mapa dla tira Sklep z narzędziami city tools