Poznawanie jaskiń

Niezwykle ciekawym sposobem na aktywny wypoczynek może być turystyka speleologiczna. Polega ona na eksploracji jaskiń turystycznych oraz nieturystycznych.

Obejmuje zarówno zwiedzanie z przewodnikiem, jak i grotołaztwo oraz alpinizm podziemny. Niektóre jaskinie są przystosowane do zwiedzania – są odpowiednio oświetlone i wyposażone w barierki raz windy.

Najczęściej ich odkrywanie odbywa się z przewodnikiem. Poznawanie jaskiń nieturystycznych wymaga konkretnych, technicznych umiejętności, właściwego przygotowania sprawnościowego oraz profesjonalnego sprzętu.

To sprawia, że jest to hobby dosyć elitarne i mało popularne. Warto jednak wiedzieć, że w całej Polsce funkcjonują speleokluby, które zapewniają przeszkolenie do uprawiania tego typu turystyki kwalifikowanej.

Co ciekawe, w jaskiniach panuje wilgotny klimat, a w powietrzu nie występują alergeny i z tego powodu niektóre z nich wykorzystuje się do profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego. Najlepsze w Polsce obszary do uprawiania turystyki speleologicznej to: Tatry, Sudety, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska.