Na czym polega impresjonizm?

Impresjonizm to jeden z najbardziej znanych nurtów w malarstwie. Zawdzięczamy go francuskim artystom. Impresjonizm jest trendem szczególnie popularnym w krajach europejskich.

W Stanach Zjednoczonych zyskał uznanie dopiero w późniejszym okresie. Za jednego z najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu uchodzi Claude Monet. To właśnie od jednego z jego dzieła pochodzi nazwa tego nurtu.

„Impresja. Wschód Słońca” to bodajże najbardziej rozpoznawalne dzieło tego artysty. W obrazie zawarte są najważniejsze założenia impresjonizmu.

Głównym celem tego nurtu jest uchwycenie ulotnych momentów. Obrazy impresjonistyczne stanowią przeciwieństwo do obrazów realistycznych. Nie znajdziemy w nich bowiem zagadnień nawiązujących do problematyki społeczeństwa.

Brak w nich także popularnych motywów, takich jak religijnych czy historycznych. W impresjonizmie niezwykle ważną rolę odgrywa światło, a nawet kąt widzenia. Dość charakterystyczne są także barwy.

Impresjoniści korzystali zazwyczaj z kilku kolorów, które potem mieszali do uzyskania określonej barwy.

https://swede.pl/