Gotyk w malarstwie

Wielu osobom gotyk kojarzy się z mrocznymi klimatami. Gotyk odegrał znaczącą rolę w malarstwie. Warto wspomnieć, że malarstwo gotyckie zapoczątkowane zostało we Włoszech. Bardzo szybko jednak stało się popularne również w innych miejscach na świecie.

Malarze gotyccy skupiali się na tym, żeby realistycznie przedstawić postacie czy przedmioty. Tworzenie obrazów gotyckich było bardzo czasochłonne, ponieważ artyści dbali o to, żeby jak najdokładniej przedstawić najważniejsze cechy. W tym celu stosowano chociażby światłocień. W malarstwie gotyckim dominowała tematyka sakralna.

Warto wspomnieć, że ówczesne życie codzienne nierozerwalnie związane było z kościołem. Zadaniem malarzy gotyckich było również rozpowszechnienie wartości chrześcijańskich. Niektórzy uważają, że tematyka malarstwa gotyckiego jest bardzo pesymistyczna. Wynika to z tego, że malarze uwieczniali niejednokrotnie typowe problemy społeczeństwa, jak np.

epidemie. Przedstawicielami malarstwa gotyckiego był Giotto czy Hieronim Bosch.

http://www.badaniapojazdow.pl/ www.polandonscreen.pl